//29/11/16 – Ekklesia Go di Efesus

29/11/16 – Ekklesia Go di Efesus

Selasa, 29/11/2016

EKKLESIA GO DI EFESUS

 

M1 – Membaca Firman di Hadirat Kristus

Kisah Para Rasul 19:1-11

 

M2 – Merenungkan Firman di Hadirat Kristus

1. Apa yang dilakukan oleh Paulus kepada murid-murid di Efesus? (ay. 1-7)

2. Paulus dan komunitas sepakatnya memberitakan Injil kepada penduduk Asia, dan banyak orang menerima Injil yang disebut orang damai. Namun, bagaimana sikap mereka terhadap orang-orang yang menolak Injil? (ay. 8-10)

3. Ketika Paulus melakukan pekerjaan Bapa di surga, apa yang Roh Kudus lakukan untuk meneguhkan pelayanannya? (ay. 11-12)

 

Paulus dan timnya, yaitu komunitas sepakatnya, pergi berkeliling melakukan pekerjaan Bapa, yaitu Ekklesia Go. Mereka membaptis dengan air dan Roh Kudus bagi setiap orang yang percaya, serta berfokus untuk memberitakan Injil kepada semua orang. Maka, orang damai akan menerima Injil. Tetapi bila berjumpa dengan orang yang masih tegar hati dan menolak Injil, mereka mengalihkan fokus untuk melayani orang damai saja. Tuhan menyertai tim Ekklesia Go inin dengan mujizat kesembuhan yang luar biasa. Hafalkan Kis.19:11 dengan mengganti nama “Paulus” dengan nama Anda sendiri.

 

M3 – Mendengar dan Melakukan Firman Kristus

M4 – Membagikan Firman Kristus

2016-10-26T04:14:38+07:00