//29/11/18 – Langit, bumi dan Yerusalem yang baru

29/11/18 – Langit, bumi dan Yerusalem yang baru

Kamis, 29/11/2018

LANGIT, BUMI, DAN YERUSALEM YANG BARU

M1 – Membaca Firman di Hadirat Kristus
Wahyu 21:1-22:5

M2 – Merenungkan Firman di Hadirat Kristus
1. Apa yang terjadi ketika langit yang lama dan bumi yang lama berlalu? Siapakah yang berkemah di antara umat Tuhan? Siapakah yang menjamin kita dengan air kehidupan yang cuma-cuma? (ay. 1-7)
2. Meski semuanya serba baru, hal apakah yang terjadi pada ayat 8?
3. Bacalah ayat 22:1-5 dan buatlah keputusan secara pribadi untuk turut terlibat menikmati kebaikan Tuhan ini.

Pengajaran
Tidak ada kata yang lebih indah dari pada ucapan bahagia ini, “sebab Allah, Tuhan Yang Mahakuasa, adalah Bait Sucinya, demikian juga Anak Domba itu. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya dan Anak Domba itu adalah lampunya.” Namun, demikian kita harus sadar, “ tak ada sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, yang akan masuk ke sana. Hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan Anak Domba itu.” Air jernih bagaikan kristal yang mengalir keluar dari takhta Allah dan takhta Anak Domba. Yang membuat umat Tuhan berbahagia adalah “Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya.”

2019-10-12T10:12:37+07:00