//30/01/2024 – Kuasa yang Menyertai Penerobosan

30/01/2024 – Kuasa yang Menyertai Penerobosan

Selasa, 30/1/2024

Bacaan harian setahun: Keluaran 38-40; Yohanes 20-21; Kisah Para Rasul 1

Kuasa yang Menyertai Penerobosan

 

M1 – Membaca Firman di Hadirat Kristus

Wahyu 18:2-4

M2 – Merenungkan Firman di Hadirat Kristus

  1. Pengumuman apa yang malaikat sampaikan dengan suara keras dalam ayat-ayat ini? (ay. 2-3)
  2. Apa peringatan malaikat kepada kita? (ay. 4)

 

Renungan:

Dalam renungan hari ini, kita membaca pengumuman yang disampaikan malaikan dengan suara keras, “Sudah rubuh, sudah rubuh Babel, kota besar itu, dan dia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci, karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia, dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya.” Luar biasa. Inilah kemenangan dan penaklukan besar yang akan terjadi jika Tubuh Kristus bergerak bersama melakukan penerobosan menggempur kuasa kegelapan. Para penerobos yang merebut dunia zaman ini itulah komunitas terang dan garam, yang mentransformasi budaya dunia menjadi budaya Kerajaan Allah. Selanjutnya, Kerajaan Allah mengubah kehidupan manusia ke arah kepenuhan Kristus. Karena itulah kita juga diberi peringatan agar tidak terseret ke dalam budaya kegelapan saat melakukan penerobosan, “Pergilah kamu, hai umat-Ku, pergilah dari padanya supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya.”

2023-12-21T09:09:46+07:00