//31/07/2022 – Menjadi Bapa yang Baik

31/07/2022 – Menjadi Bapa yang Baik

Minggu, 31/7/2022

Bacaan harian setahun: Mazmur 144-145; Ibrani 9-10

Menjadi Bapa yang Baik

 

M1 – Membaca Firman di Hadirat Kristus

Matius 7:9-11

M2 – Merenungkan Firman di Hadirat Kristus

  1. Bagaimana ciri bapa yang baik? (ay. 7-10)
  2. Teladan siapakah yang dapat kita gunakan sebagai cermin sosok bapa yang baik? (ay. 11)
  3. Apa komitmen Anda terhadap jiwa-jiwa yang sudah Tuhan percayakan kepada Anda?

 

Renungan:

Secara normal, tidak ada seorang pun bapa di dunia yang ingin memberikan yang buruk kepada anak-anaknya. Sebaliknya, setiap bapa tentu ingin memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Bapa yang baik adalah bapa yang selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Allah telah menjadi teladan bagi kita sebagai Bapa yang baik. Dia mengorbankan Anak-Nya yang tunggal untuk menebus kita dari dosa dan menjadikan kita anak-anak-Nya pula. Allah Bapa adalah cermin bagi kita untuk kita dapat menjadi bapa yang baik bagi anak-anak. Mari kita melakukan fungsi kita sebagai bapa dengan benar terhadap jiwa-jiwa yang telah Allah memercayakan kepada kita. Mari kita membimbing dan mengayomi mereka dengan penuh kasih sampai mereka tumbuh dan berbuah berkali-kali lipat sehingga memuliakan Tuhan.

2022-06-25T10:21:46+07:00