//Bahan Saat Teduh 10 – 16 Jan 2011

Bahan Saat Teduh 10 – 16 Jan 2011

MENGHIDUPI PERKATAAN KRISTUS

Ketika menuliskan Injilnya, rasul Yohanes memproklamirkan, “Pada mulanya adalah Firman; Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah,” (Yohanes 1:1).Segala sesuatu yang ada di bumi ini, baik yang kelihatan mau pun yang tidak kelihatan dijadikan oleh Firman.Firman adalah perkataan Allah.Firman adalah Allah sendiri. Minggu ini, kita akan belajar tentang perkataan Yesus yang begitu berkuasa atas segala sesuatu. Kita rindu meneladani Yesus dan menghidupi perkataan-Nya dalam kehidupan kita setiap saat. Dengan demikian, melalui perkataan kita yang diurapi oleh Tuhan akan membawa Kerajaan Allah terjadi di bumi seperti di sorga. Mari, jalanilah tahun baru 2011 ini dengan memperkatakan dan menghidupi perkataan-perkataan Yesus.

2011-01-08T02:51:20+07:00