//Berbelas Kasihan

Berbelas Kasihan

Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Amsal 31:20

Renungan
Amsal di atas adalah gambaran dari seorang yang hidupnya penuh dengan belas kasihan untuk orang-orang lemah. Ia tidak ragu-ragu memberikan tangannya kepada yang tertindas dan selalu mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Seorang yang hidupnya untuk berbagi kepada orang lain terutama kepada kaum yang lemah. Membuka tangan kita untuk orang-orang yang lemah sangat disukai Tuhan dan Ia akan membalas dengan berkat-Nya yang berkelimpahan. II Korintus 9: 7-8 berkata, “…sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan.” Mari kita menjadi orang yang dikasihi Tuhan dengan melakukan apa yang amsal di atas katakan.

Image

Refleksi
1.Apakah saya selalu memberikan tangan saya kepada orang yang membutuhkan?
2.Sudahkah saya menjadi orang yang dikasihi Allah?

Repetisi
1.Milikilah belas kasihan untuk orang-orang yang lemah.
2.Tanyakan pada diri anda saat anda melihat orang yang lemah, apa yang tangan saya bisa lakukan untuk mereka?

2019-10-05T19:19:51+07:00