/Bible Study
Bible Study2020-04-22T14:09:43+07:00

abbaloveministries.org

Hamba dalam Kasih Kristus

Mengalami Kristus di antara kita, menyatakan Kristus bagi semua,
mempermuliakan Kristus di mana-mana

Yohanes 15:16
Bukan kamu yang memilih Aku, tetapi Akulah yang memilih kamu. Dan Aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama-Ku, diberikan-Nya kepadamu