//15/11/2023 – Hidup yang Berpadanan dengan Panggilan

15/11/2023 – Hidup yang Berpadanan dengan Panggilan

Rabu, 15/11/2023

Bacaan harian setahun: Yehezkiel 34-35; Galatia 5-6

Hidup yang Berpadanan dengan Panggilan

 

M1 – Membaca Firman di Hadirat Kristus

Efesus 4:1-6

 

M2 – Merenungkan Firman di Hadirat Kristus

  1. Apa nasihat Paulus kepada orang Kristen?
  2. Bagaimana caranya hidup berpadanan dengan panggilan?

 

Renungan:

Dalam renungan hari ini, Paulus menasihati kita, “Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu.” Kita harus hidup berpadanan dengan panggilan Tuhan atas kita. Bagaimana cara hidup berpadanan dengan panggilan? “Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan Roh oleh ikatan damai sejahtera: satu tubuh, dan satu Roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua.” Mari berlatih hidup berpadanan panggilan, agar kita mencapai kepenuhan Kristus bersama-sama.

2023-10-26T15:18:30+07:00